ОШ " ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ " - Бочар
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Вест

Распоред дежурних наставника

Датум: 22. Septembar 2014 16:12 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Дежурство наставника се одвија у две смене.

Прочитај

Подела одељенског старешинства

Датум: 22. Septembar 2014 16:09 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Подела одељенског старешинства

Прочитај

Списак уџбеника и приручника

Датум: 22. Septembar 2014 16:07 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Списак уџбеника и приручника за биже и више разреде.

Прочитај

Отворена врата

Датум: 22. Septembar 2014 16:04 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Термини за разговор са учитељицама и предментним наставницима.

Прочитај

Распоред часова

Датум: 22. Septembar 2014 15:52 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Распоред часова - виши разреди

Прочитај

Распоред часова

Датум: 22. Septembar 2014 15:49 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Распоред часова - нижи разреди

Прочитај

Ритам радног дана школе

Датум: 22. Septembar 2014 15:44 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Сатница часова и одмора у школи за прву и другу смену.

Прочитај

Динамика тока школске 2014/2015.године

Датум: 22. Septembar 2014 15:40 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Школа ће радити по календару рада којег је донео Покрајински секретар за образовање и културу, који је изашао у Службеном гласнику РС.
Настава и други облици образовно васпитног рада оствариће се у два полугодишта.

Прочитај

Бројно стање ученика

Датум: 22. Septembar 2014 15:38 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Ученици и одељења

Прочитај

Кадровски услови рада за 2014/2015. годину

Датум: 22. Septembar 2014 15:36 Категорија: ПУБЛИКАЦИЈА ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

Запослени у школској 2014/2015. години су:

Прочитај