ОШ " ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ " - Бочар
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
О нама - мисија и визија школе

          Први подаци о раду школе потичу из 1902. године. Школу формира тадашња општина или спахија која се стара за њено издржавање и плату учитеља. Школска зграда изграђена од черпића и цигаља, налазила се улици Пашићевој бр. 1 и у једном делу зграде у улици Трг ослобођења 4 где се и данас налази. Од школског инвентара било је 25 комада школских клупа са четири седишта, две школске табле на ногаре и један орман.
          Први подаци о извођењу наставе потичу из 1909. године. Изводио је парох Душан Димитријеић. У периоду од 1909. до 1922. нема никаквих писаних докумената из којих би могло да се сазна о извођењу наставе у школи. Учитељи су наставу изводили са великим бројем ученика у одељењима. Било је школских година када се настава изводила у комбинованим одељењима.
         Јануара 1946. године у Бочар се доселило 218 српских породица. Њиховим доласком повећао се и број становника а самим тим и број деце која су била обавезна да похађају основну школу. Школске 1952-53. године прва генерација заршава осми разред. Од тада па и данас школа има статус осморазредне школе.
        Даљим радом школе, наметнула се потреба за повећањем и осавремењивањем школског простора. После много напора почиње 1977. године да се приступа реализацији изградње школе у Бочару, али нажалост само једног дела предвиђеног по пројекту, а то је адаптација и доградња постојеће зграде у улици Трг Ослобођења бр. 4. У адаптирану и преуређену школу наставници и ученици су се уселили 1980. године.
         Године 1991. урађен  је пројекат за изградњу фискултурне сале  и припремљен  терен за реализацију радова. На жалост  до данас пројекат није реализован, а за часове физичког васпитања  користи се сала Месне заједнице која не одговара нормативима.
        У току свог постојања и развоја школа је мењала и свој назив. До 1952. године звала се државна народна школа а затим добија ново име Осмолетка Бочар који носи до 1960. године. Од 1960. године школа добија име ''Доситеј Обрадовић'' које и данас носи.
         Наши најугледнији ђаци, који су отишли на даље школовање  и постигли значајан успех на различитим пољима су:

-Давидовић  Свето, рођен 1942. године у Бушевићу. Магистрирао на Економском факултету у Београду
-Дробац Милорад, рођен 1948. године у Бочару. Докторирао на Економском факултету у Суботици
-Јанков Стојан, рођен 1935. године у Бочару. Докторирао на Економском факултету у Београду
-Јанков Рада, рођен 1940. године у Бочару. Докторирао на Машинском факултету у Бечу
-Кошничар Милан, рођен 1927. године у Бочару. Докторирао на Факултету физичке културе у Београду
-Огњеновић Александар, рођен 1922. године у Бочару. Докторирао на Пољопривредном факултету у Београду.
-Шеган Стево, рођен 1952. године у Бочару. Докторирао на природно-математичком факултету у Београду.
 
       Тренутно основну школу ''Доситеј Обрадовић'' похађа 96 ученика, а настава се изводи на српском језику. Укупан број запослених у школи је 29 и већина њих су путници. Иако је школа мала кадар је стручан што је предност у односу на многе сеоске школе.МИСИЈА ШКОЛЕ
је да промовише различитост, створи атмосферу у којој се сви ученици осећају прихваћено. Желимо да установа буде: отворена, интерактивна, савремена, опремљена, окренута позитивним трендовима и место где ђаци радо долазе. Одговоран партнер породици и локалној заједници.


ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Наша школа треба да постане:
•   Место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентно усавршавање и тимски рад;
•   Установа у коју ученици радо долазе јер је настава у њој организована по савременим наставним методама, квалитетна и прилагођена њиховим потребама и интересовањима;
•   Отворена за нове идеје развој талената, размену и сарадњу;
•   Чиста, условна, пријатног изгледа, модерна и опремљена савременим наставним средствима.