ОШ " ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ " - Бочар
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Календар рада 2020/21.

                  Школа ће радити по календару рада којег је донео Покрајински секретар за образовање и културу, који је изашао у Службеном гласнику РС.
         Настава и други облици образовно-васпитног рада оствариће се у два полугодишта.
         Прво полугодиште почиње у уторак, 01. септембра 2020. године, а завршава се у среду, 23. децембра 2020. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
         Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године и завршава се, за ученике од I до VII разреда  у петак 18. јуна 2021. године, а за ученике VIII разреда у петак, 4 јуна 2021. године. Број наставних дана у другом полугодишту је 99, за ученике  I до VII
         разреда, а за ученике VIII разреда 89 наставних дана.
         Наставни план и програм за ученике  I - VII разреда оствариће се у току 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
         Наставни план и програм за ученике VIII разреда оствариће се у току 34 наставне недеље, односно 170 наставних дана.          
                                                                                                                                                                  Уручивање књижица, подела сведочанстава и диплома
         Саопштење успеха ученика из I полугодишта и подела ђачких књижица обавиће се у среду, 23. децембра 2020. године.
         Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома ученицима обавиће се у петак, 25. јуна 2021. године.
       

    Распусти
         У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.
         Зимски распуст  почиње у четвртак 24. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.
         Пролећни распуст  се састоји из два дела. Први део почиње 2. априла 2021., а завршава се 5. априла 2021. Други део почиње 30. априла 2021., а завршава се 7. маја 2021.
         Летњи распуст почиње у понедељак 21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.
 
    Смене
         Настава у школи се одвија на српском језику. Радиће се петодневно у 2 смене. Нижи разреди похађаће наставу у првој смени, а виши разреди у другој смени.
         Прва смена почиње са радом у 0800 часова, а друга у 1200 часова.


    Празници
         -Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у среду, 21. октобра 2020. године- радни је и наставни дан;
- Дан просветних радника, недеља 8. новембра 2020. године;
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у среду, 11. новембра 2020. године- нерадни је  и ненаставни дан;
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у среду, 27. јануара 2021. године-  радни је и ненаставни  дан;
- Сретење - Дан државности, који пада у понедељак и уторак, 15. и 16. фебруара  2021.  нерадни и ненаставни дани;     
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у четвртак, 22. априла 2021. године- радни је и наставни дан;
- Празник рада, који се празнује у суботу,недељу и понедељак 1.,2. и 3. маја  2021. године- нерадни су и ненаставни дани;
- Дан победе,  пада у недељу, 9. маја 2021. године;                   Школа ће радити по календару рада којег је донео Покрајински секретар за образовање и културу, који је изашао у Службеном гласнику РС.
         Настава и други облици образовно-васпитног рада оствариће се у два полугодишта.
         Прво полугодиште почиње у уторак, 01. септембра 2020. године, а завршава се у среду, 23. децембра 2020. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
         Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године и завршава се, за ученике од I до VII разреда  у петак 18. јуна 2021. године, а за ученике VIII разреда у петак, 4 јуна 2021. године. Број наставних дана у другом полугодишту је 99, за ученике  I до VII
         разреда, а за ученике VIII разреда 89 наставних дана.
         Наставни план и програм за ученике  I - VII разреда оствариће се у току 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
         Наставни план и програм за ученике VIII разреда оствариће се у току 34 наставне недеље, односно 170 наставних дана.          
                                                                                                                                                                  Уручивање књижица, подела сведочанстава и диплома
         Саопштење успеха ученика из I полугодишта и подела ђачких књижица обавиће се у среду, 23. децембра 2020. године.
         Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома ученицима обавиће се у петак, 25. јуна 2021. године.
       

    Распусти
         У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.
         Зимски распуст  почиње у четвртак 24. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.
         Пролећни распуст  се састоји из два дела. Први део почиње 2. априла 2021., а завршава се 5. априла 2021. Други део почиње 30. априла 2021., а завршава се 7. маја 2021.
         Летњи распуст почиње у понедељак 21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.
 
    Смене
         Настава у школи се одвија на српском језику. Радиће се петодневно у 2 смене. Нижи разреди похађаће наставу у првој смени, а виши разреди у другој смени.
         Прва смена почиње са радом у 0800 часова, а друга у 1200 часова.


    Празници
         -Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у среду, 21. октобра 2020. године- радни је и наставни дан;
- Дан просветних радника, недеља 8. новембра 2020. године;
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у среду, 11. новембра 2020. године- нерадни је  и ненаставни дан;
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у среду, 27. јануара 2021. године-  радни је и ненаставни  дан;
- Сретење - Дан државности, који пада у понедељак и уторак, 15. и 16. фебруара  2021.  нерадни и ненаставни дани;     
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у четвртак, 22. априла 2021. године- радни је и наставни дан;
- Празник рада, tag heuer replica који се празнује у суботу,недељу и понедељак 1.,2. и 3. маја  2021. године- нерадни су и ненаставни дани;
- Дан победе,  пада у недељу, 9. маја 2021. године;
- Видовдан - спомен на Косовску битку,  пада у недељу, 28. јуна 2021. године.
      
 - Видовдан - спомен на Косовску битку,  пада у недељу, 28. јуна 2021. године.