ОШ " ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ " - Бочар
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
05.11.2018. Научна супер- комби-нација

На позив школе домаћина ош Јосиф Маринковић из НБ, ученици наше школе су учествовали у пројекту научна-суперкомбинација коју су организовали Институт за молекуларну биологију и генетички иншињеринг и Биолошки факултет из Београда, а финансирао Центар за промоцију науке.